Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 91/2017

Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 90/2017

Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 89/2017

Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 87/2017

Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekuna sali. 

Zarządzenie nr 86/2017

Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.

Zarządzenie nr 85/2017

Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 84/2017

Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 83/2017

Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu ocenę wniosków o udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 82/2017

Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie nr 81/2017

Zarządzenie NR 81/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie.

Zarządzenie nr 80/2017

Zarządzenie nr 80/2017 burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie Odolanowskiemu Domowi Kultury nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 79/2017

Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Wierzbnie.

Zarządzenie nr 78/2017

Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Świecy. 

Zarządzenie nr 77/2017

Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Raczycach.

Zarządzenie nr 76/2017

Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 75/2017

Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarzadzenie nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym

Zarządzenie nr 74/2017

Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu na Recz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 73/2017

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 72/2017

Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji socjalnej.

Zarządzenie nr 71/2017

Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu przekazanie Odolanowskiemu zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach, sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 70/2017

Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu "Zrywanie Kaczora" o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów i o Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 69/2017

Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 68/2017

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2017 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Huta. 

Zarządzenie nr 67/2017

Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyjmowania wniosków o stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 66/2017

Zarządzenia nr 66/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zarządzenie nr 65/2017

Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zarządzenie nr 64/2017

Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 63/2017

Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy, Szkoły Podstawowej w Raczycach, Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 62/2017

Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 maja 2017r. zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 61/2017

Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 60/2017

Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 59/2017

Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 58/2017

Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 57/2017

Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny prac złożonych w ramach konkursów plastycznych, multimedialnych związanych z przystąpieniem Gminy i Miasta Odolanów do "Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022"

Zarządzenie nr 56/2017

Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 55/2017

Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokalu - użytkowego położonego w Odolanowie (Park Natury)

Zarządzenie nr 54/2017

Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 53/2017

Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 52/2017

Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwienia i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez biuro podawcze w Urzędzie GiM Odolanów.

Zarządzenie nr 51/2017

Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w eksploatacji kosiarki ciągnikowej marki CUP CADET LT 1 OR 105 T.

Zarządzenie nr 50/2017

Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 49/2017

Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 48/2017

Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Huta.

Zarządzenie nr 47/2017

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Huta.

Zarządzenie nr 46/2017

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 45/2017

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 44/2017

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gminnych gruntów. 

Zarządzenie nr 43/2017

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 42/2017

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 41/2017

Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 40/2017

Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 39/2017

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 38/2017

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 37/2017

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 36/2017

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 35/2017

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 34/2017

Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 33/2017

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 32/2017

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 31/2017

Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 30/2017

Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 28/2017

Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 27/2017

Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 marca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 24/2017

Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 23/2017

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 22/2017

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie 21/2017

ZARZĄDZENIE nr 21/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia stawek czynszu na rok 2017 za wynajem lokali użytkowych położonych przy ul. Bartosza 14 w Odolanowie dla niektórych podmiotów.

Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 19/2017

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Zarządzenie nr 18a/2017

Zarządzenie nr 18a/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmiany określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy i Miasta Odolanów, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. 

Zarządzenie nr 18/2017

Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych.

Zarządzenie nr 17/2017

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2017 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 16/2017

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 

Zarządzenie nr 15/2017

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Zarządzenie nr 14/2017

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów z dnia 30.01.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 13/2017

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2017

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zarządzenie nr 11/2017

Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Kaczory.

Zarządzenie nr 10/2017

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr 9/2017

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 8/2017

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata  2015-2017" w roku 2017.

Zarządzenie nr 7/2017

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Likwidacyjnej i określenia trybu jej działania.

Zarządzenie nr 6/2017

Zarządzenie 6/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych i zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów na rok 2017.

Zarządzenie nr 5/2017

Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 4/2017

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 2/2017

Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 1/2017

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów w 2017 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5854
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-24 12:05

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 215335
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-24 12:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl