Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 175/2017

Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia diagnoz w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego szkół na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 174/2017

Zarządzenie nr 174/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 

Zarządzenie nr 173/2017

Zarządzenie nr 173/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych i zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów na rok 2018.

Zarządzenie nr 172/2017

Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Odolanów, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 837/9 oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

Zarządzenie nr 171/2017

Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie funkcjonowania formacji obrony cywilnej.

Zarządzenie nr 170/2017

Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Gminy Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 169/2017

Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 168/2017

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 167/2017

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarządzenie nr 166/2017

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 165/2017

Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 164/2017

Zarządzenie nr 164/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 163/2017

Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie 162/2017

Zarządzenie nr 161/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 161/2017

Zarządzenie nr 161/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie 160/2017

Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 159/2017

Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 158/2017

Zarządzenie nr 158/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 157/2017

Zarządzenie nr 157/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzanie nr 156/2017

Zarządzenie nr 156/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 155/2017

Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 154/2017

Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 153/2017

Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 152/2017

Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 grudnia 2017 zmieniające uchwałę Rady GiM Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie nr 151/2017

Zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 150/2017

Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 149/2017

Zarządzenie nr 149/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 148/2017

Zarządzenie nr 148/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie nr 147/2017

Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 146/2017

Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 145/2017

Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 144/2017

Zarządzenie nr 144/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. administrowania obiektami sportowo – rekreacyjnymi w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 143/2017

Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Gminy i Miasta Odolanów, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 142/2017

Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie nr 141/2017

Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie Nr 140/2017

Zarządzenie Nr 140/2017 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie nr 139/2017

Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie nr 138/2017

Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 137/2017

Zarządzenie nr 137/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę i Miasto Odolanów oraz jej jednostki organizacyjne

Zarządzenie nr 136/2017

Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 października 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 135/2017

Zarządzenie nr 135/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Odolanowski Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Raczycach

Zarządzenie nr 134/2017

Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 133/2017

Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 132/2017

Zarządzenie nr 132/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 października 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie i Mieście Odolanów.

Zarządzenie nr 131/2017

Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 130/2017

Zarządzenie nr 130/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego e rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu Gminy i Miasta Odolanów w roku 2017.

Zarządzenie nr 129/2017

Zarządzenie nr 129/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów w 2017 roku.

Zarządzenie nr 128/2017

Zarządzenie nr 128/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 127/2017

Zarządzenie nr 127/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 września 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 126/2017

Zarządzenie nr 126/2017  Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie nr 125/2017

Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2018.

Zarządzenie nr 124/2017

Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 123/2017

Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 122/2017

Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, w których mowa w art. 226 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku. 

Zarządzenie nr 121/2017

Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie Pani Katarzynie Przybylskiej.

Zarządzenie nr 120/2017

Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie Panu Sławomirowi Ostrowskiemu. 

Zarządzenie nr 119/2017

Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy Panu Andrzejowi Wasieli.

Zarządzenie nr 118/2017

Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczycach Panu Sławomirowi Kowalskiemu.

Zarządzenie nr 117 /2017

Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie.

Zarządzenie nr 116a/2017

Zarządzenie nr 116a/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nadstawki. 

Zarządzenie nr 116/2017

Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 115/2017

Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wydzierżawienia działki 566 i 559 położonych w miejscowości Gliśnica, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 114/2017

Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 113/2017

Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 112/2017

Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 111/2017

Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 110/2017

Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 109/2017

Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 108/2017

Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 107/2017

Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 106/2017

Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 105/2017

Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 104/2017

Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 103/2017

Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 102/2017

Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 101/2017

Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 100/2017

Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniej udekorowaną posesję z okazji dożynek gminno-parafialnych w Hucie. 

Zarządzenie nr 99/2017

Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy z okazji dożynek gminno-parafialnych w Hucie.

Zarządzenie nr 98/2017

Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Zarządzenie nr 97/2017

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Beaty Mamot, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 96/2017

Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie.

Zarządzenie nr 95/2017

Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.

Zarządzenie nr 94/2017

Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczycach.

Zarządzenie nr 93/2017

Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy.

Zarządzenie nr 92/2017

Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 73/2016 w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym.

Zarządzenie nr 91A/2017

Zarządzenie nr 91A/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 91/2017

Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 90/2017

Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 89/2017

Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 87/2017

Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekuna sali. 

Zarządzenie nr 86/2017

Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.

Zarządzenie nr 85/2017

Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 84/2017

Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 83/2017

Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu ocenę wniosków o udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 82/2017

Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie nr 81/2017

Zarządzenie NR 81/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie.

Zarządzenie nr 80/2017

Zarządzenie nr 80/2017 burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie Odolanowskiemu Domowi Kultury nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 79/2017

Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Wierzbnie.

Zarządzenie nr 78/2017

Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Świecy. 

Zarządzenie nr 77/2017

Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Raczycach.

Zarządzenie nr 76/2017

Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 75/2017

Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarzadzenie nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym

Zarządzenie nr 74/2017

Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu na Recz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 73/2017

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 72/2017

Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji socjalnej.

Zarządzenie nr 71/2017

Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu przekazanie Odolanowskiemu zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach, sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 70/2017

Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu "Zrywanie Kaczora" o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów i o Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 69/2017

Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 68/2017

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2017 Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Huta. 

Zarządzenie nr 67/2017

Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyjmowania wniosków o stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 66/2017

Zarządzenia nr 66/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zarządzenie nr 65/2017

Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zarządzenie nr 64/2017

Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 63/2017

Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy, Szkoły Podstawowej w Raczycach, Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 62/2017

Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 maja 2017r. zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie nr 61/2017

Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 60/2017

Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 59/2017

Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 58/2017

Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 57/2017

Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny prac złożonych w ramach konkursów plastycznych, multimedialnych związanych z przystąpieniem Gminy i Miasta Odolanów do "Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022"

Zarządzenie nr 56/2017

Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 55/2017

Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokalu - użytkowego położonego w Odolanowie (Park Natury)

Zarządzenie nr 54/2017

Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 53/2017

Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 52/2017

Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwienia i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez biuro podawcze w Urzędzie GiM Odolanów.

Zarządzenie nr 51/2017

Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w eksploatacji kosiarki ciągnikowej marki CUP CADET LT 1 OR 105 T.

Zarządzenie nr 50/2017

Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2017 roku zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 49/2017

Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 48/2017

Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Huta.

Zarządzenie nr 47/2017

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Huta.

Zarządzenie nr 46/2017

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 45/2017

Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 44/2017

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia gminnych gruntów. 

Zarządzenie nr 43/2017

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 42/2017

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 41/2017

Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 40/2017

Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 39/2017

Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 38/2017

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 37/2017

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 36/2017

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 35/2017

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 34/2017

Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 33/2017

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 32/2017

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 31/2017

Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 30/2017

Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 28/2017

Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 27/2017

Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 marca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 24/2017

Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 23/2017

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2017 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 22/2017

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie 21/2017

ZARZĄDZENIE nr 21/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie określenia stawek czynszu na rok 2017 za wynajem lokali użytkowych położonych przy ul. Bartosza 14 w Odolanowie dla niektórych podmiotów.

Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 19/2017

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Zarządzenie nr 18a/2017

Zarządzenie nr 18a/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmiany określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy i Miasta Odolanów, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. 

Zarządzenie nr 18/2017

Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych.

Zarządzenie nr 17/2017

Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2017 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 16/2017

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. 

Zarządzenie nr 15/2017

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Zarządzenie nr 14/2017

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów z dnia 30.01.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 13/2017

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2017

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zarządzenie nr 11/2017

Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Kaczory.

Zarządzenie nr 10/2017

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr 9/2017

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 8/2017

Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata  2015-2017" w roku 2017.

Zarządzenie nr 7/2017

Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Likwidacyjnej i określenia trybu jej działania.

Zarządzenie nr 6/2017

Zarządzenie 6/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych i zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów na rok 2017.

Zarządzenie nr 5/2017

Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 4/2017

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 3/2017

Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie.

Zarządzenie nr 2/2017

Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 1/2017

Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów w 2017 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 262072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-27 15:23:11