Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

 • BURMISTRZ
  Marian Janicki

  Pokój nr 14 – I piętro
  Telefon +48 62 733 15 81
  e-mail: sekretariat@odolanow.pl
 • ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Jan Prokop

  Pokój nr 9 – I piętro
  Telefon +48 62 733 15 81
  e-mail: jan.prokop@odolanow.pl
 • SEKRETARZ
  Krystyna Wiertelak
  Pokój nr 15 – I piętro
  Telefon +48 62 733 15 81
  e-mail: krystyna.wiertelak@odolanow.pl
 • SKARBNIK
  Beata Gościniak

  Pokój nr 3 – Parter
  Telefon +48 62 733 14 72
  e-mail: beata.gosciniak@odolanow.pl
 • ZASTĘPCA SKARBNIKA
  Marta Kosnowicz
  Pokój nr 3 – parter
  Telefon +48 62 620 08 55
  e-mail: marta.kosnowicz@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura rady, obsługi urzędu – sekretariatu,
  współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Agnieszka Skobejko – Przybylak
  Pokój nr 13 – I piętro
  Telefon +48 62 733 15 81 wew. 50
  e-mail: sekretariat@odolanow.pl
 • Główny Księgowy Urzędu
  Maria Prokop
  Pokój nr 1.2 – parter
  Telefon +48 62 620 08 54
  e-mail: maria.prokop@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. księgowości
  Justyna Pełczyńska
  Pokój nr 3 – parter
  Telefon +48 62 620 08 65
  e-mail: justyna.pelczynska@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. księgowości
  Natalia Karwik 
  Pokój nr 1.2 - parter
  Telefon +48 62 620 08 65
  e-mail: natalia.karwik@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi kasy
  Beata Szewczyk
  Pokój nr 1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 58
  e-mail: beata.szewczyk@odolanow
 • Samodzielne stanowiska ds. wymiaru podatków
  Małgorzata Woźniak
  Pokój nr 1.1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 57
  e-mail: malgorzata.wozniak@odolanow.pl
 • Justyna Smolarek
  Pokój nr 1.1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 57
  e-mail: justyna.smolarek@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowiska ds. księgowości podatkowej i egzekucji
  Iwona Zawidzka
  Pokój nr 1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 78
  e-mail: iwona.zawidzka@odolanow.pl
 • Anna Kryszczak
  Pokój nr 1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 78
  e-mail: anna.kryszczak@odolanow.pl
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Aleksandra Szkudlarz
  Pokój nr 8 – parter
  Telefon +48 62 620 08 60
  e-mail: aleksandra.szkudlarz@odolanow.pl
 • Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
  Anna Jasik
  Pokój nr 8 - parter
  Telefon +48 62 620 08 60
  e-mail: anna.jasik@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Paweł Serafin
  Pokój nr 2 – parter
  Telefon +48 62 620 08 80
  e-mail: pawel.serafin@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa
  Mateusz Feckowicz
  Pokój nr 4 – Parter
  Telefon 62 620 08 69
  e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, działalność gospodarcza
  Bożena Jabłońska
  Pokój nr 4 – parter
  Telefon 62 620 08 63
  e-mail: bozena.jablonska@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. prowadzenia archiwum zakładowego, prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, obsługa programu "Czyste Powietrze"
  Paulina Kierzek
  Pokój nr 4 – parter
  Telefon +48 62 620 08 52
  e-mail: paulina.kierzek@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. kadr
  Edyta Mamot
  Pokój nr 2.1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 81
  e-mail: edyta.mamot@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. płac
  Iwona Walkow
  Pokój nr 2.1 – parter
  Telefon +48 62 620 08 81
  e-mail: iwona.walkow@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa oraz funduszu sołeckiego, Koordynator dostępności
  Michał Hołysz
  Pokój nr 12 – I piętro
  Telefon +48 62 620 08 66
  e-mail: michal.holysz@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
  Agnieszka Garbarczyk
  Pokój nr 12 – I piętro
  Telefon +48 62 620 08 71
  e-mail: agnieszka.garbarczyk@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz zamówień publicznych
  Aleksandra Fikus
  Pokój nr 12 - I piętro
  Telefon +48 62 620 08 72
  e-mail: aleksandra.fikus@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
  Sylwia Styrczula
  Pokój nr 12.1 – I piętro
  Telefon +48 62 620 08 61
  e-mail: sylwia.styrczula@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowiska ds. inwestycji, pozyskiwania i obsługi inwestorów
  Dominik Sobczak
  Pokój nr 12.1 – I piętro
  Telefon +48 62 620 08 64
  e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl
 • Katarzyna Gałęzka
  Pokój nr 12.1 - I piętro
  Telefon: +48 62 620 08 64
  e-mail: katarzyna.galezka@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
  Agnieszka Karwik
  Pokój nr 2 - parter
  Telefon +48 62 620 08 53
  e-mail: agnieszka.karwik@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i melioracji
  Waldemar Sacher
  Pokój nr 19 – podwórze
  Telefon +48 62 620 08 69
  e-mail: waldemar.sacher@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. oświaty
  Anna Iwanek
  Budynek Zespołu Szkół w Odolanowie
  Telefon +48 62 733 12 05
  e-mail: anna.iwanek@odolanow.pl
 • Elżbieta Prusiewicz - Sajnaj
  Budynek Zespołu Szkół w Odolanowie
  Telefon +48 62 733 12 05
  e-mail: elzbieta.prusiewicz@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, oświetlenie uliczne i drogowe
  Tomasz Przytuła
  Pokój nr 19.1 – podwórze
  Telefon +48 62 620 08 67
  e-mail: tomasz.przytula@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych
  Elżbieta Bryjak
  Pokój nr 15 – II piętro
  Telefon +48 62 620 08 77
  e-mail: elzbieta.bryjak@odolanow.pl
 • Samodzielne stanowisko ds. promocji
  Michał Walków
  Pokój nr 10 – I piętro
  Telefon +48 62 620 08 62
  e-mail: michal.walkow@odolanow.pl
 • Informatyk
  Adam Budzik
  Pokój nr 16 – II piętro
  Telefon +48 62 620 08 70
  e-mail: ab@odolanow.pl
 • Biuro Podawcze
  Beata Sikora
  Telefon +48 62 620 08 62
  e-mail: beata.sikora@odolanow.pl
  pokój nr 10- I piętro
 • Radca Prawny
  Włodzimierz Płocharz
  Telefon +48 62 733 15 81
  e-mail: wlodzimierz.plocharz@odolanow.pl
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Sebastian Kopacki
  e-mail: iod@odolanow.pl

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-19 09:09:20