Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 148/2018

Zarządzenie nr. 148/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr 142/2018

Zarządzenie nr 142/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 101/2018

Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.   

Zarządzenie nr 100/2018

Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 01.08.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Integracja 2018 - Nasze Pejzaże".

Zarządzenie nr 75/2018

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 74/2018

Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 06.06.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "Jagiellończyk" na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Kobieta też człowiek".

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 04.06.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych."

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że dnia 09.05.2018r. do Urzędu GiM Odolanów wpłynęła oferta TPD Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział Miejski TPD w Odolanowie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych."

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. 

Zarządzenie nr 57/2018

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Turystyka i krajoznawstwo. 

Zarządzenie nr 56/2018

Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 25.04.2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Festyn ze strażakami.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 11.04.2018 r. do Urzędu Gminy  i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego w Krotoszynie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Rajd szlakiem parków i rezerwatów.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 12.02.2018 r. do Urzędu Gminy  i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Międzypokoleniowy Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Warunkiem otrzymania przedmiotowej pomocy z budżetu Gminy i Miasta Odolanów jest zawarcie pisemnej umowy. Oferent zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć zaktualizowany harmonogram zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty) oraz zaktualizowany kosztorys zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).

Zarządzenie nr 22/2018

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.01.2018r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.01.2018r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2018 ROKU

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39630
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-17 15:54:58