Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 10, ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. 01.112.1198/ informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. 01.112.1198/ informujemy, że: 
udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1.  wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Metryka

  • opublikował: Joanna Łuczkanin
    data publikacji: 2016-01-29 14:00
  • zmodyfikował: Joanna Łuczkanin
    ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7620
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-29 14:01:10