Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 93/2018

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 92/2018

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 91/2018

Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach

Zarządzenie nr 90/2018

Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ks. Łukasza  Luźny, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie nr 89/2018

Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Odolanów, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 1106/14. 

Zarządzenie nr 88/2018

Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna numer 391/14, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr 87/2018

Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające uchwałę Rady GiM Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 83/2018

Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech miesięcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Uciechów.

Zarządzenie nr 82/2018

Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391/7, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 81/2018

Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numeren geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391/7, położonej w miejscowości Odolanów.

Zarządzenie nr 80/2018

Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 79/2018

Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie.

Zarządzenie nr 78/2018

Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach. 

Zarządzenie nr 77/2018

Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie.  

Zarządzenie nr 76/2018

Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 75/2018

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 74/2018

Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Zarządzenie nr 73/2018

Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w paragrafie 10 ust. 6 ww. rozporządzenia.  

Zarządzenie nr 72/2018

Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Gmina i Miasta Odolanów z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjmowania wniosków o Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 71/2018

Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 70/2018

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród.

Zarządzenie nr 69/2018

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 68/2018

Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Waldemara Sachera zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 67/2018

Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku.

Zarządzenie nr 66/2018

Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 205 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 65/2018

Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Zarządzenie 64/2018

Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 63/2018

Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Zespołu Szkół w Odolanowie oraz dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 62/2018

Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 61/2018

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. 

Zarządzenie 59/2018

Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 maja 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 58/2018

Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 57/2018

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Turystyka i krajoznawstwo. 

Zarządzenie nr 56/2018

Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

Zarządzenie nr 55/2018

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 54/2018

Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do prowadzenia  postępowań do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków do opiekunów.

Zarządzenie nr 53/2018

Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 52/2018

Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz realizacji zadań ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 51/2018

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zarządzenie nr 50/2018

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie doprowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życie", a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  

Zarządzenie nr 49/2018

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 48/2018

Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Zarządzenie nr 47/2018

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Bogdana Frąszczaka zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 46/2018

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 45/2018

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 44/2018

Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Zarządzenie nr 43/2018

Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów. 

Zarządzenie nr 42/2018

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nabycia z drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 41/2018

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 40/2018

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 39/2018

Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 38/2018

Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 37/2018

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 36/2018

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 35/2018

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 34/2018

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 33/2018

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 32/2018

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 31/2018

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 30/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 29/2018

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 28/2018

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 27/2018

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.  

Zarządzenie nr 26/2018

Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 

Zarządzenie nr 25/2018

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 24/2018

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 

Zarządzenie nr 23/2018

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 22/2018

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Zarządzenie nr 21/2018

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lutego 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Zarządzenie nr 20/2018

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Zarządzenie nr 19/2018

Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 18/2018

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 17/2018

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 15/2018

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 14/2018

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 13/2018

Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomośc na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 12/2018

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 11/2018

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliwa pojazdów mechanicznych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.   

Zarządzenie nr 10/2018

Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 9/2018

Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 8/2018

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Odolanowski Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Raczycach.

Zarządzenie nr 7/2018

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Odolanów w roku 2018. 

Zarządzenie nr 6/2018

Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 5/2018

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w 2018 roku.

Zarządzenie nr 4/2018

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 stycznia 2018 roku z sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 realizowanych przez organizacje samorządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , wyłonione w otwartym konkursie ofert.  

Zarządzenie nr 3/2018

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. drogownictwa i melioracji w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2018.

Zarządzenie nr 1/2018

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5601
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-09 13:55

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 478381
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-13 09:03

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl