Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 149/2018

Zarządzenie nr 149/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 .12.2018 r. w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów znajdującego się w ewidencji księgowej na koncie "013" - pozostałe środki trwałe i wyposażenie nisko cenne stanowiącego własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 148/2018

Zarządzenie nr 148/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Kunkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr 147/2018

Zarządzenie nr 147/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 146/2018

arządzenie nr 146/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie zbycia z zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391.13, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie nr 145/2018

Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 144/2018

Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 143/2018

Zarządzenie nr 143/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnian 12 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 413./3, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, położoną w miejscowości Odolanów, przy ulicy Wiosennej, arkusz mapy 3, oznaczona numerem działki 413/30

Zarządzenie nr 142/2018

Zarządzenie nr 142/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 141/2018

Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 181/1, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 140/2018

Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 139/2018

Zarządzenie nr 139/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Marty Kaźmierczak ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 138/2018

Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Katarzyny Rakocińskiej, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 137/2018

Zarządzenie nr 137/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza

Zarządzenie nr 136/2018

Zarządzenie nr 136/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwału budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 135/2018

Zarządzenie nr 135/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 134/2018

Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 133/2018

Zarządzenie nr 133/2018 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 132/2018

Zarządzenie nr 132/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 listopada 2018 roku  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki Jelcz  P 416 o numerze rejestracyjnym  POS 80098.

Zarządzenie nr 131/2018

Zarządzenie nr 131/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej majątku Gminy i Miasta Odolanów, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 130/2018

Zarządzenie nr 130/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.10.2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Gorzycach Małych

Zarządzenie nr 129/2018

Zarządzenie nr 129/2018 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 października 2018 roku  zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 128/2018

Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 127/2018

Zarządzenie nr 127/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 181/1, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 126/2018

Zarządzenie nr 125/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 125/2018

Zarządzenie nr 125/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 124/2018

Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 123/2018

Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 wrzesnia 2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałow edukacyjnych

Zarządzenie nr 122/2018

Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 września 2018 roku z sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 121/2018

Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie 120/2018

Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przekazanie stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie 119/2018

Zarządzenie nr 119/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 118/2018

Zarządzenie nr 118/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza GiM Odolanów nr 73/2016 z 11 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłaty oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administracje jednostkom oświatowym

Zarządzenie nr 117/2018

Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2019

Zarządzenie nr 116/2018

Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sal wiejskich i Sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów w okresie kampanii wyborczej.

Zarządzenie nr 115/2018

Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia  3 września 2018 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 88/11, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 114/2018

Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia  3 września 2018 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 88/10, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 113/2018

Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia  3 września 2018 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 88/8, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 112/2018

Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia  3 września 2018 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 88/7, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 111/2018

Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia  3 września 2018 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 88/5, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie 110/2018

Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznacznej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 109/2018

Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu " Zrywanie Kaczora" o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów i o Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 108/2018

Zarządzenie nr 108/2018 Bnurmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się wieloletnij Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust.3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Zarządzenie nr 107/2018

Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie, ul Bartosza 7, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 106/2018

Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Nabyszyce 12, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 105/2018

Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie, Al. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 104/2018

Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, ul. Pl. Kościuszki 4, 64-430 Odolanów

Zarządzenie nr 103A/2018

Zarządzenie nr 103A/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 103/2018

Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia2018 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie

Zarządzenie nr 102/2018

Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Odolanów, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działki: 827/2, 827/1.

Zarządzenie nr 101/2018

Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.   

Zarządzenie nr 100/2018

Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Zarządzenie nr 99/2018

Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 98/2018

Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020" w 2018 roku.

Zarządzenie nr 97/2018

Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 lipca 2018 roku powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenie egzaminu nauczyciela Katarzyny Maciejewicz, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 96/2018

Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2018 roku zmieniającą uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Zarządzenie nr 95/2018

Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenie naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasy i księgowości podatkowej.

Zarządzenie nr 94/2018

Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 181/1, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalonej ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 

Zarządzenie nr 93/2018

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 92/2018

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 91/2018

Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach

Zarządzenie nr 90/2018

Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ks. Łukasza  Luźny, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie nr 89/2018

Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Odolanów, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 1106/14. 

Zarządzenie nr 88/2018

Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna numer 391/14, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr 87/2018

Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające uchwałę Rady GiM Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie 86/2018

Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 85/2018

Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach.

Zarządzenie nr 84/2018

Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą Kaliszu.

Zarządzenie nr 83/2018

Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech miesięcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Uciechów.

Zarządzenie nr 82/2018

Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391/7, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 81/2018

Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numeren geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391/7, położonej w miejscowości Odolanów.

Zarządzenie nr 80/2018

Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 79/2018

Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie.

Zarządzenie nr 78/2018

Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach. 

Zarządzenie nr 77/2018

Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie.  

Zarządzenie nr 76/2018

Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 75/2018

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 74/2018

Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Zarządzenie nr 73/2018

Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w paragrafie 10 ust. 6 ww. rozporządzenia.  

Zarządzenie nr 72/2018

Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Gmina i Miasta Odolanów z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjmowania wniosków o Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 71/2018

Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 70/2018

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród.

Zarządzenie nr 69/2018

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 68/2018

Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Waldemara Sachera zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 67/2018

Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2018 roku.

Zarządzenie nr 66/2018

Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 205 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 65/2018

Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Zarządzenie 64/2018

Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 63/2018

Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Zespołu Szkół w Odolanowie oraz dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 62/2018

Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 61/2018

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. 

Zarządzenie 59/2018

Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 maja 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 58/2018

Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 57/2018

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Turystyka i krajoznawstwo. 

Zarządzenie nr 56/2018

Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 maja 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

Zarządzenie nr 55/2018

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 54/2018

Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do prowadzenia  postępowań do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków do opiekunów.

Zarządzenie nr 53/2018

Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 52/2018

Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz realizacji zadań ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 51/2018

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zarządzenie nr 50/2018

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie doprowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życie", a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  

Zarządzenie nr 49/2018

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 48/2018

Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Zarządzenie nr 47/2018

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Bogdana Frąszczaka zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 46/2018

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 45/2018

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 44/2018

Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Zarządzenie nr 43/2018

Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów. 

Zarządzenie nr 42/2018

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nabycia z drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 41/2018

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 40/2018

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 39/2018

Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 38/2018

Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 37/2018

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 36/2018

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 35/2018

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 34/2018

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 33/2018

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 32/2018

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 31/2018

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 30/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 29/2018

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 28/2018

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 27/2018

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.  

Zarządzenie nr 26/2018

Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 

Zarządzenie nr 25/2018

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 24/2018

Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 

Zarządzenie nr 23/2018

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 22/2018

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Zarządzenie nr 21/2018

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lutego 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Zarządzenie nr 20/2018

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Zarządzenie nr 19/2018

Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 18/2018

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 17/2018

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 15/2018

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 14/2018

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 13/2018

Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomośc na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 12/2018

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 11/2018

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliwa pojazdów mechanicznych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.   

Zarządzenie nr 10/2018

Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 9/2018

Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 8/2018

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Odolanowski Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Raczycach.

Zarządzenie nr 7/2018

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Odolanów w roku 2018. 

Zarządzenie nr 6/2018

Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 5/2018

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w 2018 roku.

Zarządzenie nr 4/2018

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 stycznia 2018 roku z sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 realizowanych przez organizacje samorządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , wyłonione w otwartym konkursie ofert.  

Zarządzenie nr 3/2018

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. drogownictwa i melioracji w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2018.

Zarządzenie nr 1/2018

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 155546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-23 11:38:41