Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 47/2018

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Bogdana Frąszczaka zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 46/2018

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 45/2018

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 43/2018

Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów. 

Zarządzenie nr 42/2018

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nabycia z drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 41/2018

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 40/2018

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 39/2018

Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 38/2018

Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 37/2018

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 36/2018

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 35/2018

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 34/2018

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 33/2018

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 32/2018

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 31/2018

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 30/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 29/2018

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 28/2018

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 27/2018

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.  

Zarządzenie nr 23/2018

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 22/2018

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Zarządzenie nr 21/2018

Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lutego 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Zarządzenie nr 17/2018

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 15/2018

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 14/2018

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 13/2018

Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomośc na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 10/2018

Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 9/2018

Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 5/2018

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w 2018 roku.

Zarządzenie nr 4/2018

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 stycznia 2018 roku z sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 realizowanych przez organizacje samorządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , wyłonione w otwartym konkursie ofert.  

Zarządzenie nr 1/2018

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3028
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-20 12:57

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 415558
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-19 11:28

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl