Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 122/2019

Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 121/2019

Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 120/2019

Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 119/2019

Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/7, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 118/2019

Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 117/2019

Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 1164, położonej w miejscowości Raczyce oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 115/2019

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 112/2019

Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

Zarządzenie nr 94/2019

Zarządzenie n4 94/2019 Burmistrza Gminy i Miastab Odolanów z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Raczycach

Zarządzenie nr 87/2019

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolaów z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 83/2019

Zarządzenie nr 83/2019Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie

Zarządzenie nr 82/2019

Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

Zarządzenie nr 80/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenien nr 77/2019

Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie.

Zarządzenie nr 76/2019

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 72/2019 Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

Zarządzenie nr 73/2019

Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzeniakonkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie

Zarządzenie nr 72/2019

Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

Zarządzenie nr 70/2019

Zarządzenie nr 70/2019, Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 69/2019

Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, nieruchoomośi gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym, jako działka 88/10, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 68/2019

Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 67/2019

Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym, jako działka 88/7, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszeo przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 66/2019

Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycian z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/5, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 65/2019

Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej nezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie 64/2019

Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 1164, położonej w miejscowości Raczyce, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 59/2019

Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 57/2019

Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie najmu nieruchomości gminnej pod lokalizację dystrybutora typu "snack" oraz ustalenia wysokości stawki czynszu najmu.

Zarządzenie nr 55/2019

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 46/2019

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnian 25.03.2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 53/2019

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie nr 41/2019

Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391/13, położonej w miejscowości Odolanów.

Zarządzenie nr 36/2019

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie najmu z zasobów mienie komunalnego Gminy i Miastab Odolanów, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy ul. Rynek.

Zarządzenie nr 38/2019

Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Tarchałach Wielkich

Zarządzenie nr 37/2019

Zarzadzenie nr 37/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Tarchałach Wielkich

Zarządzenie nr 35/2019

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie najmu z zasobów mienie komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w odolanowie przy ul Pl. Kościuszki

Zarządzenie nr 34/2019

Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem do nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 33/2019

Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 181/1, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 31/2019

Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.02.2019 r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 29/2019

Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenie wyborów zarządów osiedli na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 28/2019

Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 23/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 20/2019

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 17/2019

Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 styczeń 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliśnica.

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w 2019 roku.

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadańn publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr 10/2019

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytubudżetu Gminy i Miasta Odolanów w roku 2019

Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasu Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie na rok 2019

Zarządzenie nr 8/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Jana Prokopa - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do podpisywania decyzji administracyjnych i zaświadczeń

Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy i Miasta Odolanów prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyna Wiertelak - Sekretarza Gminy i Miasta Odolanów do podpisywania decyzji administracyjnych i zaświadcze

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Wiertelak - Sekretarza Gminy i Miasta Odolanów do dokonywania poświadczeń zgodności z oryginałem

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Wiertelak - Sekretarza Gminy i Miasta Odolanów do wykonywania wszelkich czynności w postępowaniach z zakresu finansów publicznych oraz podatku od towarów i usług.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Wiertelak
    data wytworzenia: 2019-01-02
  • opublikował: Michał Walków
    data publikacji: 2019-04-24 10:58

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Jana Prokopa - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do wykonywania wszelkich czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. W sprawie upoważnienia Pana Jana Prokopa - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6663
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-05 12:03

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 923202
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 12:03

Stopka strony