Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 66/2023

Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta Odolanów do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Zarządzenie nr 63/2023

Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 26 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024” , oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 61/2023

Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 136/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.10.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 60/2023

Zarządzenie nr 60/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 59/2023

Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.05.2023r. w sprawie: najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1975

Zarządzenie nr 58/2023

Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 2160, położona w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 57/2023

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.05.2023 roku w sprawie: powołania komisji mającej na celu rozpatrzenie wniosków o udzielanie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”

Zarządzenie Nr 56/2023

Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.05.2023 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 55/2023

Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 12.05.2023r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie

Zarządzenienr 52/2023

Zarządzenienr 52/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2024” w 2023 roku

Zarządzenie nr 49/2023

Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 48/2023

Zarządzenie nr 48/2023 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 21 kwietnia 2023 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 47/2023

Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 177/3, położona w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 46/2023

Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie : zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 177/2, położona w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do I przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 44/2023

Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru  kandydatów na stanowisko podinspektora ds. archiwum zakładowego, ochrony zabytków i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 43/2023

Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2023 r.zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie nr 41/2023

Zarządzenie nr 41/2023 Bumistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi, położone w miejscowości Raczyce oraz ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 40/2023

z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 69/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzorów umów najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo - odbiorczych oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekunów sal

Zarządzenie nr 38/2023

Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2023r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. związanych z komunalizacją mienia gminnego

Zarządzenie nr 37/2023

Zarządzenie nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2023 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie nr 36/2023

Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13.03.2023r. w sprawie: najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym pomieszczenia garażowego o pow. 17,6m² zlokalizowanego na działce nr 913/6 obręb Odolanów

Zarządzenie nr 35/2023

Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13.03.2023r. w sprawie: najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie  bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2159/2

Zarządzenie nr 34/2023

Zarządzenie nr 34/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13.03.2023r. w sprawie: najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewid. 913/4 obręb Odolanów

Zarządzenie nr 33/2023

Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13.03.2023r. w sprawie: najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1445/1

Zarządzenie nr 32/2023 

Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, ul. Plac Kościuszki 4, 63-430 Odolanów 

Zarządzenie nr 31/2023

Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 30/2023

Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Chudy zatrudnionej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2004 roku o Karcie Dużej Rodziny 

Zarządzenie Nr 29/2023

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 marca 2023r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 905, położona w miejscowości Garki oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 28/2023

Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 marca 2023r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działk 634/3, położona w miejscowości Boników oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 27/2023

Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  Gminy i Miasta Odolanów na 2023 rok

Zarządzenie nr 26/2023

Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28.02.2023 roku zmieniające zarządzenie nr 13/2019 w sprawie powołania komisji mającej na celu ocenę wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu urzadzeń przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 25/2023

Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 24/2023

Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie nr 23/2023

Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości będącej przedmiotem trwałego zarządu w użyczenie na czas nieoznaczony „Odolanowskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnemu „Jagiellończyk”

Zarządzenie nr 22/2023

Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2023 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie nr 21/2023

Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Zarządzenie nr 20/2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 19/2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 18/2023

Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2023r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 1056/1, położona w miejscowości Uciechów oraz ustalenia jej ceny

Zarządzenie Nr 17/2023

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie Nr 15/2023

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 14/2023

Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wniezienia wkładu niepieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych udziałów spółki pod firmą Odolanowski Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach

Zarządzenie nr 13/2023

Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości położonej w Odolanowie 

Zarządzenie nr 12/2023

Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Zarządzenie nr 11/2023

Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej w 2023 roku

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 8/2023

Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Zarządzenie nr 7/2023

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 6/2023

Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 833/1, położona w miejscowości Świeca oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 5/2023

Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie nr 4/2023

Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych udziałów spółki pod firmą Odolanowski Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach

Zarządzenie 3/2023

Zarządzenie 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów na rok 2023

Zarządzenie nr 2/2023

Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę i Miasto Odolanów oraz jej jednostki organizacyjne

Zarządzenie nr 1/2023

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia opłaty rezerwacyjnej i innych opłat za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Odolanowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3316
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-01 13:33:20