Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 15/2023

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2023 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 8/2023

Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Zarządzenie nr 7/2023

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 6/2023

Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 833/1, położona w miejscowości Świeca oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 4/2023

Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych udziałów spółki pod firmą Odolanowski Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach

Zarządzenie nr 1/2023

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia opłaty rezerwacyjnej i innych opłat za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Odolanowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-30 11:54:04