Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 134/2016

Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 126/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczenia zakresu obowiązków dla opiekuna sali.

Zarządzenie nr 133/2016

Zarządzenie nr 133/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Odolanowski Zakład Komunalny spółki z o.o. z siedzibą w Raczycach.

Zarządzenie nr 132/2016

Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 131/2016

Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2016 w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym. 

Zarządzenie nr 130/2016

Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 129/2016

Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 grudnia 2016 zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.  

Zarządzenie nr 128/2016

Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i wyborów uzupelniających do Rady Sołeckiej sołectwa Nabyszyce.

Zarządzenie nr 127/2016

Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 126/2016

Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal  wiejskich i sali osiedlowej stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów,  określenia wzoru umowu najmu, umowy użyczenia, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczenia zakresu obowiązków dla opiekuna sali. 

Zarządzenie nr 125/2016

Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 listopada 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 124/2016

Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę i Miasto Odolanów oraz jej jednostki organizacyjne.

Zarządzenie nr 122/2016

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów ekologicznych związanych z segregacją odpadów organizowanych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 121/2016

Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 120/2016

Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 listopada 2016 roku z sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Zarządzenie nr 119/2016

Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2016 z dnia 26.07.2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury składników majątku gminy.

Zarządzenie nr 118/2016

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 października 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 117/2016

Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania wysokości stawek czynszu najmu za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej stanowiącej mienie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 116/2016

ZARZĄDZENIE Nr 116/2016  BURMISTRZA GMINY i MIASTA w ODOLANOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 115/2016

Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 114/2016

Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 113/2016

Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia   14 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Garki.

Zarządzenie nr 112/2016

Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 111/2016

Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 110/2016

Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 109/2016

Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 108/2016

Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 107/2016

Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 106/2016

Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 105/2016

Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2016 r. z dnia 26.07.2016 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury składników majątku gminy.

Zarządzenie nr 104/2016

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie sposobu ustalania i stosowania norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 103/2016

Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 102/2016

Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 101/2016

Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 września 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 100/2016

Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2031.

Zarządzenie nr 99/2016

Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 września 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Zarządzenie nr 98/2016

Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 97/2016

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 

Zarządzenie nr 96/2016

Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniające uchwalę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 95/2016

Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie, Odolanów, ul. Krotoszyńska 121.

Zarządzenie nr 94/2016

Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 93/2016

Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 92/2016

Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniej udekorowaną posesję z okazji dożynek gminno-parafialnych.

Zarządzenie nr 91/2016

Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy z okazji dożynek gminno-parafialnych w Wierzbnie. 

Zarządzenie nr 90/2016

Zarządzenie nr  90/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie : wysokości ustalenia stawki czynszu dzierżawy  za nieruchomość, położoną w Odolanowie.  

Zarządzenie nr 89/2016

Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Zarządzenie nr 88/2016

Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 sierpnia 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 87/2016

Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie: wysokości ustalenia stawki czynszu dzierżawy  za nieruchomość, położoną w Odolanowie  przy ul. Rynek.

Zarządzenie nr 86/2016

Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 85/2016

Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 84/2016

Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 83/2016

Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątku gminy. 

Zarządzenie nr 82/2016

Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 81/2016

Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 80/2016

Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 79/2016

Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 78/2016

Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych.

Zarządzenie nr 77/2016

Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzycach Małych. 

Zarządzenie nr 76/2016

Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie:  bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Tarchałach Wielkich.

Zarządzenie nr 75/2016

Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 74/2016

Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 lipca 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zarządzenie nr 73/2016

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie : ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym.

Zarządzenie nr 72/2016

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 06 lipca 2016r. zmieniające Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Zarządzenie nr 71/2016

Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie nr 70/2016

Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 69/2016

Zarządzenie Nr 69/2016Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.06.2016r. w sprawie: zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia szkół na terenie Gminy i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 68/2016

Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. 

Zarządzenie nr 67/2016

Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przekazania jednostki oświatowej.

Zarządzenie nr 66/2016

ZARZĄDZENIE Nr 66/2016 Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 64/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Zarządzenie nr 65/2016

Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 64/2016

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Burmistrza Gminy i Miasta  Odolanów z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Zarządzenie nr 63/2016

Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Zarządzenie nr 62/2016

Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Zarządzenie nr 61/2016

Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów.

Zarządzenie nr 60/2016

Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 59/2016

Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 58/2016

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 57/2016

Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 czerwca w sprawie przyjmowania wniosków o stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 56/2016

Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 55a/2016

Zarządzenie nr 55a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2016r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 55/2016

Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Zarządzenie nr 54/2016

Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Zarządzenie nr 53/2016

Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 52/2016

Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 51/2016

Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 50/2016

Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Spółki Odolanowski Zakład Komunalny z siedzibą w Raczycach.

Zarządzenie nr 49/2016

Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Odolanowski Zakład Komunalny.

Zarządzenie nr 48/2016

Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 47/2016

Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 46/2016

Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 kwietnia 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 45/2016

Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Kultura fizyczna i sport 2016.

Zarządzenie nr 44/2016

Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 43/2016

Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz realizacji zadań ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 42/2016

Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 41/2016

Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz realizacji zadań ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 40/2016

Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 39/2016

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2017" w roku 2016 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 38/2016

Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie nr 37/2016

Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 marca 2016 roku z sprawie powołania Gminnej Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 36/2016

Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 35/2016

Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 34/2016

Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Odolanów do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus".

Zarządzenie nr 33/2016

ZARZĄDZENIE NR 33 /2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 02.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2017”  w 2016 roku.

Zarządzenie nr 32/2016

Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu, w tym wydawania decyzji administracyjnych, udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 31/2016

Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 71/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 6A/2014 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 30/2016

Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 29/2016

.Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 28/2016

Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku z sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

Zarządzenie nr 27/2016

Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 26/2016

Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 25/2016

Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 24/2016

Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 23/2016

Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 22/2016

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 21/2016

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 20/2016

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 19/2016

Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Gliśnica.

Zarządzenie nr 18/2016

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lutego 2016 roku zmieniajace uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 17/2016

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 16/2016

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 15/2016

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie nr 14/2016

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 13/2016

Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 41/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 12/2016

Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 11/2016

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 10/2016

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 9/2016

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016  z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 8/2016

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości poł. w Odolanowie.

Zarządzenie nr 7/2016

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości poł. w Odolanowie.

Zarządzenie nr 6/2016

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Garki.

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 stycznia 2016 roku zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 4/2016

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie nr 3/2016

Zarządzenie 3/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 1/2016

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki pogotowia kasowego dla kasy UGiM w Odolanowie na rok 2016.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 178699
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-03 12:32:43