Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 123/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14.09.2022 r.

Zarządzenie nr 123/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 118/2022

ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 9 września 2022r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024” w 2022 roku.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Oddział Miejski TPD w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Integracyjna wycieczka do Wrocławskiego ZOO

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 r.

Zarządzenie nr 111/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Zarządzenie nr 84/2022/przyznanie dotacji

Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz GiM Odolanów informuje, że w dniu 15.06.2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "Jagiellończyk"

Informacja o nie wpłynięciu oferty

Brak rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 -2024” w 2022 roku

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanówz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Zarządzenie nr 31/2022 i Przyznanie dotacji

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz GiM Odolanów informuje, że w dniu 08.03.2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników przyrody, kultury, aktywnego wypoczunku, pomocy niepełnosprawnym "Razem Raźniej"

Zarządzenie nr 20/2022

Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lutego 2022 r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2022 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2022

zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie: działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaję zestawienie podmiotów, które w roku 2021 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji na sport w roku 2022

Burmistrz GiM Odolanów informuje o przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6625
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-15 15:21:21