Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanówz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Zarządzenie nr 31/2022 i Przyznanie dotacji

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz GiM Odolanów informuje, że w dniu 08.03.2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników przyrody, kultury, aktywnego wypoczunku, pomocy niepełnosprawnym "Razem Raźniej"

Zarządzenie nr 20/2022

Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lutego 2022 r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2022 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2022

zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie: działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaję zestawienie podmiotów, które w roku 2021 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji na sport w roku 2022

Burmistrz GiM Odolanów informuje o przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 766
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 11:43