Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 124/2020

Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 18 grudnia 2020 r.zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 123/2020

Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wydzierżawienia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Raczycach

Zarządzenie nr 121/2020

Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 101/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2020 rok.

Zarządzenie nr 120/2020

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 119/2020

Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 115/2020

Zarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 listopada 2020 r.zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 114/2020

Zarządzenie ne 114/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Zarządzenie nr 113/2020

Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 112/2020

Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 października 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 109/2020

Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 108/2020

Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 104/2020

Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Gminy i miasta  z dnia 30 września 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 r.

Zarządzenie Nr 103/2020

Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności oraz powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Gminie i Mieście Odolanów.

Zarządzenie nr 101/2020

Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2020 rok.

Zarządzenie nr 97/2020

Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 września 2020r. zmieniające uchwałę rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 96/2020

Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 września 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych  do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2021

Zarządzenie nr 92/2020

Zarządzenie nr 92/2020  Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 80/2020

Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w miejscowosci Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do piątego ustnego pretargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 79/2020

Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w miejscowosci Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do piątego ustnego pretargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 78/2020

Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w miejscowosci Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do piątego ustnego pretargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 77/2020

Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowosci Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do piątego ustnego pretargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 74/2020

Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2020 r.  zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 73/2020

Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora progra,u polityki zdrowotnej pn "Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020 w 2020 roku.

Zarządzenie nr 72/2020

Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 71/2020

Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 70/2020

Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Adama Barczaka, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 69/2020

Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Małgorzaty Pawlickiej, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nayczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 68/2020

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 67/2020

Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza GiM Odoanów z dnia 29.06.2020 r. w sprawie przekazania w użyczenie Odolanowskiemu Domowi Kultury nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 66/2020

Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29.06.2020 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 65/2020

Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Marcina Wieczorka, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 64/2020

Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Arkadiusza Hylewskiego, ubiegającego się o stopień awansu zqwodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 63/2020

Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania wniosków o stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 62/2020

Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Zarządzenie nr 61/2020

Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie Gminy i Miasta Odolanów w związku z wyborami Prezydenta RP

Zarządzenie nr 60/2020

Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników UGiM w Odolanowie do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania oraz wykonywania innych czynności związanych z aktami pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta RP.

Zarządzenie nr 59/2020

Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 01 czerwca 2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 58/2020

Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w misjscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 57/2020

Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 01 czerwca 2020 r. sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 56/2020

Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego GiM Odolanów nieruchomości grumtowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/4 położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do czwartego ustnego przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 55/2020

Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uciechowie.

Zarządzenie nr 54/2020

Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich.

Zarządzenie nr 53/2020

Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 maja 2020r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Uciechowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałąch Wielkich.

Zarządzenie nr 52/2020

Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki JELCZ 32 oraz marki STAR 200

Zarządzenie nr 51/2020

Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 maja 2020r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020r.

Zarządzenie nr 50/2020

Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2020 rok w sprawie powołania Gminnej Komisji Likwidacyjnej i określenia trybu jej działania

Zarządzenie nr 49/2020

Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki VOLVO FH12 o numerze rejestracyjnym POS 61L3

Zarządzenie nr 48/2020

Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 14 maja 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 47/2020

Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie nr 46/2020

Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 45/2020

Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 44/2020

Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 6A/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 43/2020

Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 kwietnia 2020 r.w sprawie wydzierżawienia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych w Odolanowie

Zarządzenie nr 42/2020

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 41/2020

Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 40/2020

Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu Akademia Kompetencji Cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 39/2020

Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania  niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Zarządzenie nr 38/2020

Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2020r. w sprawie najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, w trybie bezpreztargowym części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy ul. Rynek

Zarządzenie nr 37/2020

Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2020r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym

Zarządzenie nr 36/2020

Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobutu w Dziennym Domu "Senior+" w Odolanowie

Zarządzenie nr 35/2020

Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 34/2020

Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 33/2020

Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 09.03.2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntu pod umieszczenie reklamy

Zarządzenie nr 32/2020

Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 marca 2020 zmieniające zarządzenie nr 29/2016 z dnia 27 lutego 2015 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 31/2020

Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 marca 2020 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 30/2020

Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Uciechowie prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 29/2020

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020", oraz w sprawie regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powpłania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie GiM Odolanów

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie sprostowania zapisu §4 zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 22/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistyrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 20/2020

Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lipca 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekuna sali.

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkurske ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 17/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 12 lutego 2020r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie Gminy i Miasta Odolanów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2020r. w wprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania oraz wykonywania innych czynności związanych z aktami pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020 w 2020 roku

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Gminy Miasta Odolanów z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy ul. Pl. Kościuszki

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.01.2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 11/2020

Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 stycznia 2020r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22.01.2020r. w sprawie powołania stałej komisji w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Odolanó

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynnści w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020.2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Gminy Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycian z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/7, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznacznej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 1/2020

Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasu Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie na rok 2020.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60609
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 14:47:32