Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 29/2020

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020", oraz w sprawie regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkurske ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020 w 2020 roku

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2020

Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.01.2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22.01.2020r. w sprawie powołania stałej komisji w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Odolanó

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Gminy Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycian z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/7, położonej w Odolanowie oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznacznej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 473
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-27 15:07

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1012860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 15:07

Stopka strony