Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Od 1 lipca 2011r. obowiązuje nowy, jednolity dla całego kraju wzór wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1 wraz z załącznikami). Złożony dokument jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Formularze wniosków znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl. Pod tym samym adresem znajduje się instrukcja wypełniania wniosków.

Tryb składania wniosku:
Wniosek CEIDG można złożyć:

  • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie, ul. Rynek 11, pok. 4 lub w każdym urzędzie gminy na terenie Polski,
  • listem poleconym (w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu).


Wnioski o wpis do CEIDG nie podlegają opłacie.
Potrzebne do wypełnienia wniosku symbole Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje/

 

Ministerstwo Gospodarki zachęca do korzystania z Pojedynczych Punktów Kontaktowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących otworzenie własnej firmy.

Punkt Kontaktowy ma pomagać pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom w dopełnianiu wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczynaniem i prowadzaniem działalności gospodarczej, w tym działalności usługowej. Punkt Kontaktowy szczególny nacisk kładzie na umożliwienie realizacji wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny, z wykorzystaniem łączy teleinformatycznych.
Analizy przeprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki wskazują, że osoby zakładające własną firmę we wstępnej fazie działalności mają znikomą wiedzę o swoich prawach i obowiązkach. Przyszli przedsiębiorcy wiedzę na ten temat znajdą właśnie w Punkcie Kontaktowym.

Zachęcamy do korzystania z Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) pod adresem www.biznes.gov.pl

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6862
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-28 12:25:57