Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

Zarządzenie nr 53/2023

Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Odolanowskiej z siedzibą w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Seniorzy w akcji

Zarządzenie nr 51/2023

Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 50/2023

Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Zajęcia strzeleckie z broni palnej

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Warsztat Terapii Zajęciowej w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Dofinansowanie do wycieczki uczestników WTZ w Odolanowie

Zarządzenie nr 22/2023

Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2023 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie nr 21/2023

Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.01.2023

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.01.2023 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaję zestawienie podmiotów, które w roku 2022 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społeczny

Dokumenty do pobrania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-17 13:51:12