Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą integracja 2019 - "Kraina Marzeń"

Zarządzenie nr 95/2019

Zarządzenie nr 95/2019 BurmistrzaGminy i Miasta Odolanów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020 w 2019 roku.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Aktualizacja projektu budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego Oddziału Polskiego towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krotoszynie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Wędrówki górskie.

Zarządzenie nr 80/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 58/2019

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.04.2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art 3.ust o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Zarządzenie nr 55/2019

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Garkach na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą Festyn ze strażakami.

Zarządzenie nr 46/2019

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.03.2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 31/2019

arządzenie nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.02.2019 r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Nauka, szkolnictwo Wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 26/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2019 r.w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2019

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30.01.2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.01.2019 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkurske na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8575
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-13 14:10

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów
gmina miejsko-wiejska
powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP Urzędu: 622 16 95 386
REGON Urzędu: 000529516

NIP Gminy: 622 27 31 888
REGON Gminy: 250855127

Konto: Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. +48 62 733 15 81
tel. +48 62 733 15 16
fax: +48 62 733 38 92

Poczta elektroniczna: sekretariat@odolanow.pl
Strona internetowa: www.odolanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UGIMODOLANOW/skrytka

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 837687
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 14:14

Stopka strony