Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Przyjaciół dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział Miejski TPD w Odolanowie, na realizację zadania publicznego , w formie powierzenia pod nazwą: Zorganizowanie koncertu z okazji Jubileuszu 100 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą integracja 2019 - "Kraina Marzeń"

Zarządzenie nr 95/2019

Zarządzenie nr 95/2019 BurmistrzaGminy i Miasta Odolanów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020 w 2019 roku.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Aktualizacja projektu budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego Oddziału Polskiego towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krotoszynie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Wędrówki górskie.

Zarządzenie nr 80/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 58/2019

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.04.2019 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art 3.ust o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Zarządzenie nr 55/2019

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Garkach na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą Festyn ze strażakami.

Zarządzenie nr 46/2019

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.03.2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 31/2019

arządzenie nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.02.2019 r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Nauka, szkolnictwo Wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 26/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2019 r.w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2019

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30.01.2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.01.2019 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkurske na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34438
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-28 14:41:15