Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

BURMISTRZ
Marian Janicki

Pokój nr 14 – I piętro
Telefon 62 733 15 81
e-mail: sekretariat@odolanow.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jan Prokop

Pokój nr 9 – I piętro
Telefon 62 733 15 81
e-mail: jan.prokop@odolanow.pl

SEKRETARZ
Krystyna Wiertelak
Pokój nr 15 – I piętro
Telefon 62 733 15 81
e-mail: krystyna.wiertelak@odolanow.pl

SKARBNIK
Beata Gościniak

Pokój nr 3 – Parter
Telefon 62 733 14 72
e-mail: beata.gosciniak@odolanow.pl

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Marta Kosnowicz
Pokój nr 3 – parter
Telefon 62 620 08 55
e-mail: marta.kosnowicz@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi biura rady, obsługi urzędu – sekretariatu,
współpraca z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka Skobejko – Przybylak
Pokój nr 13 – I piętro
Telefon 62 733 15 81 wew. 50
e-mail: sekretariat@odolanow.pl

Główny Księgowy Urzędu
Maria Prokop
Pokój nr 1.2 – parter
Telefon 62 620 08 54
e-mail: maria.prokop@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. księgowości
Justyna Pełczyńska
Pokój nr 3 – parter
Telefon 62 620 08 65
e-mail: justyna.pelczynska@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. księgowości
Katarzyna Kupczyk
Pokój nr 1.2 - parter
Telefon 62 620 08 65
e-mail: katarzyna.kupczyk@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi kasy
Beata Szewczyk
Pokój nr 1 – parter
Telefon 62 620 08 58
e-mail: beata.szewczyk@odolanow

Samodzielne stanowiska ds. wymiaru podatków
Małgorzata Woźniak
Pokój nr 1.1 – parter
Telefon 62 620 08 57
e-mail: malgorzata.wozniak@odolanow.pl

Justyna Smolarek
Pokój nr 1.1 – parter
Telefon 62 620 08 57
e-mail: justyna.smolarek@odolanow.pl

Samodzielne stanowiska ds. księgowości podatkowej i egzekucji
Iwona Zawidzka
Pokój nr 1 – parter
Telefon 62 620 08 78
e-mail: iwona.zawidzka@odolanow.pl

Anna Kryszczak
Pokój nr 1 – parter
Telefon 62 620 08 78
e-mail: anna.kryszczak@odolanow.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Aleksandra Szkudlarz
Pokój nr 8 – parter
Telefon 62 620 08 60
e-mail: aleksandra.szkudlarz@odolanow.pl

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Jasik
Pokój nr 8 - parter
Telefon 62 620 08 60
e-mail: anna.jasik@odolanow.pl

Samodzielne stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Paweł Serafin
Pokój nr 2 – parter
Telefon 62 620 08 80
e-mail: pawel.serafin@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa, Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Pokój nr 4 – Parter
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, działalność gospodarcza
Bożena Jabłońska
Pokój nr 4 – parter
Telefon 62 620 08 63
e-mail: bozena.jablonska@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. prowadzenia archiwum zakładowego, prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, obsługa programu "Czyste Powietrze"
Paulina Kierzek
Pokój nr 4 – parter
Telefon 62 620 08 63
e-mail: paulina.kierzek@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. kadr
Edyta Mamot
Pokój nr 2.1 – parter
Telefon 62 620 08 81
e-mail: edyta.mamot@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. płac
Iwona Walkow
Pokój nr 2.1 – parter
Telefon 62 620 08 81
e-mail: iwona.walkow@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa oraz funduszu sołeckiego, Koordynator dostępności
Michał Hołysz
Pokój nr 12 – I piętro
Telefon 62 620 08 66
e-mail: michal.holysz@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym
Elżbieta Pawlicka
Pokój nr 12 – I piętro
Telefon 62 620 08 71
e-mail: elzbieta.pawlicka@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz zamówień publicznych
Aleksandra Fikus
Pokój nr 12 - I piętro
Telefon 62 620 08 72
e-mail: aleksandra.fikus@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Agnieszka Janiak
Pokój nr 12.1 – I piętro
Telefon 62 620 08 61
e-mail: agnieszka.janiak@odolanow.pl

Samodzielne stanowiska ds. inwestycji, pozyskiwania i obsługi inwestorów
Dominik Sobczak
Pokój nr 12.1 – I piętro
Telefon 62 620 08 64
e-mail: dominik.sobczak@odolanow.pl

Katarzyna Gałęzka
Pokój nr 12.1 - I piętro
Telefon: 62 620 08 64
e-mail: katarzyna.galezka@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
Agnieszka Karwik
Pokój nr 2 - parter
Telefon 62 620 08 53
e-mail: agnieszka.karwik@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i melioracji
Waldemar Sacher
Pokój nr 19 – podwórze
Telefon 62 620 08 69
e-mail: waldemar.sacher@odolanow.pl

Samodzielne stanowiska ds. drogownictwa i inwestycji drogowych
Ewa Sitek
Pokój nr 19 – podwórze
Telefon 62 620 08 74
e-mail: ewa.sitek@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. oświaty
Anna Iwanek
Budynek Zespołu Szkół w Odolanowie
Telefon 62 733 12 05
e-mail: anna.iwanek@odolanow.pl

Elżbieta Prusiewicz - Sajnaj
Budynek Zespołu Szkół w Odolanowie
Telefon 62 733 12 05
e-mail: elzbieta.prusiewicz@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, oświetlenie uliczne i drogowe
Tomasz Przytuła
Pokój nr 19.1 – podwórze
Telefon 62 620 08 67
e-mail: tomasz.przytula@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych
Elżbieta Bryjak
Pokój nr 15 – II piętro
Telefon 62 620 08 77
e-mail: elzbieta.bryjak@odolanow.pl

Samodzielne stanowisko ds. promocji
Michał Walków
Pokój nr 10 – I piętro
Telefon 62 620 08 62
e-mail: michal.walkow@odolanow.pl

Informatyk
Adam Budzik
Pokój nr 16 – II piętro
Telefon 62 620 08 70
e-mail: ab@odolanow.pl

Biuro Podawcze
Beata Sikora
tel: 62 620 08 62
beata.sikora@odolanow.pl
pokój nr 10- I piętro

Radca Prawny
Włodzimierz Płocharz
tel: 62 733 15 81
wlodzimierz.plocharz@odolanow.pl

                                                                                                                                           

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18227
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-28 11:45