Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 09.08.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „CZEMPION” przy Gimnazjum w Świecy na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Szkółka kolarska MTB.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 08.08.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Integracja 2016 – „Niech żyje bal”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 06.06.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego – Zarząd Miejski TPD w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 30.05.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy” na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: „Akademia chóralna – śpiewająca Polska”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 45/2016

Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Kultura fizyczna i sport 2016.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Kultury fizycznej i sportu w 2016.

Zarządzenie nr 21/2016

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 20/2016

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016  z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert-wspieranie kultury fizycznej i sportu 05.01.2016 r.

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej 05.01.2016r.

Zarządzenie 3/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2016 roku.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33689
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-07 13:02:33