Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12.12.2017 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12.12.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 129/2017

Zarządzenie nr 129/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów w 2017 roku.

Zarządzenie nr 126/2017

Zarządzenie nr 126/2017  Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 23.08.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Integracja 2017 - "Podróż dookoła świata".

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 14.08.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Klubu Sportowego "FUKS GARKI", na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: Turniej Sołectw.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 01.06.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych".

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 23.05.2017 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego - TPD Oddział Miejski w Odolanowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwą: "Organizacja wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych".

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Zarządzenie nr 22/2017

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w otwartym konkursie ofert.

Zarządzenie nr 19/2017

Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Zarządzenie nr 13/2017

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2017

Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zarządzenie nr 10/2017

Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr 9/2017

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-12 15:01:25