Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Burmistrza  GiM Odolanów zaprasza kluby sportowe działające na terenie gminy, do składania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie GiM Odolanów w 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie GiM w Odolanowie pod numerem tel. 626200850

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Sportów Walki CENTER-TEAM ODOLANÓW, na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Po tytuł mistrza Europy!

Informacja o nie wpłynięciu oferty

Brak rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 -2024” w 2021 roku

Informacja o nie wpłynięciu oferty

Informacja o nie wpłynięciu oferty brak rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 -2024” w 2021 roku.

Zarządzenie nr 86/2021

Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024”, oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 85/2021

Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Gminy i miasta Odolanów z dnia 17 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024”, oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym "Razem Raźniej" na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą zajęcia dodatkowe w świetlicy "GOOD START"

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Kulturalno Edukacyjnego "Jagiellończyk", na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą UTW 2021

Zarządzenie nr 81/2021

Zarządzenie nr 81/2021Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 16.09.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 77/2021

Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 września 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2024” w 2021 roku

Zarządzenie nr 76/2021

Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 września 2021r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024” w 2021 roku.

Zarządzenie nr 72/2021

Zarządzenie nr 72/2021Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2021

Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 45/2021

Zarządzenie nr 45/2021Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.06.2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego "Tarchalanka" na realizację zadania pubicznego , w formie wsparcia pod nazwą VI Polska Biega w Tarchałach o Puchar Burmistrza GiM Odolanów

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Raporty końcowe z realizacji programu polityki zdrowotnej

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Mamot
    data wytworzenia: 2021-03-26
  • opublikował: Michał Walków
    data publikacji: 2021-03-26 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29436
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-17 11:43:23