Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 169/2022

Zarządzenie nr 169/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2023

Zarządzenie nr 167/2022

Zarządzenie nr 167/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie: włączenia zabytku i włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie nr 166/2022

Zarządzenie nr 166/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 162/2022

Zarządzenie nr 162/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 grudnia 2022 r.zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 161/2022

Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 160/2022

Zarządzenie nr 160/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 1091/15, położona w miejscowości Raczyce oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie Nr 159/2022

Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie upoważnienia do dokonywania określonych czynności dotyczących dodatku  węglowego z dnia 05 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 158 /2022

Zarządzenie Nr 158 /2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w sprawach dodatku elektrycznego z dnia 30 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 157/2022

Zarządzenie nr 157/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 kwietnia 2019r, w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie Nr 156/2022

Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28.11.2022r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 76/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym

Zarządzenie Nr 155/2022

Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 152/2022

Zarządzenie nr 152/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia a 16 listopada 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 151/2022

Zarządzenie nr 151/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie nr 150/2022

Zarządzenie nr 150/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 149/2022

Zarządzenie nr 149/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 w sprawie: wprowadzenia Zasad  (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 145/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2.11.2022 r. w sprawie: przekazania w użyczenie Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 143/2022

Zarządzenie nr 143/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 października 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 142/2022

Zarządzenie nr 142/2022  Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku za zmianą osoby odpowiedzialnej

Zarządzenie nr 141/2022

Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 24 października 2022 roku w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie nr 140/2022

Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 96/1, położona w miejscowości Tarchały Małe oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 139/2022

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 634/3, położona w miejscowości Boników oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 138/2022

Zarządzenie nr 138/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 października 2022 roku w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 905 położona w miejscowości Garki oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 136/2022

Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.10.2022 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 135/2022

Zarządzenie nr 135/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 października 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 134/2022

Zarządzenie nr 134/2022  Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko specjalisty ds. audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 133/2022

Zarządzenie nr 133/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Zarządzenie nr 131/2022

Zarządzenie nr 131/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 129/2022

Zarządzenie nr 129/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 22 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zarządzenie nr 128/2022

Zarządzenie nr 128/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia z dnia 22 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku za zmianą osoby odpowiedzialnej

Zarządzenie nr 127/2022

Zarządzenie nr 127/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok

Zarządzenie nr 126/2022

Zarządzenie nr 126/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 20 września 2022 r.
zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 123/2022

Zarządzenie nr 123/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 120/2022

Zarządzenie nr 120/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok

Zarządzenie nr 119/2022

Zarządzenie nr 119/2022  Burmistrza GiM Odolanów z dnia 12 września 2022 r.w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2023

Zarządzenie nr 118/2022

ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 9 września 2022r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021-2024” w 2022 roku.

Zarządzenie nr 117/2022

Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 września 2022r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. nieruchomości i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 116/2022

Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 02 września 2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Gminy i Miasta Odolanów oraz przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 115/2022

Zarządzenie nr 115/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 31.08.2022 r. z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 114/2022

Zarządzenie nr 114/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Zarządzenie 111/2022

Zarządzenie nr 111/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie 106/2022

Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 105/2022

Zarządzenie nr 105/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, Wierzbno, ul. Szkolna 4, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 104/2022

Zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie, Odolanów, Al. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów

Zarządzenie 103/2022

Zarządzenie 103/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy, Świeca, ul. Szkolna 5, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 102/2022

Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczycach, Raczyce, ul. Odolanowska 80, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 101/2022

Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie, Odolanów, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 100/2022

Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 99/2022

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 98/2022

Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie: wykreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie nr 97/2022

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie Nr 96/2022

Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 95/2022

Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Magdaleny Krzywdy-Patryas, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 94/2022

Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Sylwii Krawczyk, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 93/2022

Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Iwony Niepewny, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 92/2022

Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Anety Wewiór, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 91/2022

Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Wojciecha Michno, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 90/2022

Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Wiktorii Kliber, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 89/2022

Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 88/2022

Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie Nr 87/2022

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie Nr 86/2022

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 85/2022

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku za zmianą osoby odpowiedzialnej

Zarządzenie nr 84/2022

Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 81/2022

Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 80/2022

Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok.

Zarządzenie nr 79/2022

Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 77/2022

Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 74/2022

Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie: odwołania z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 72/2022

Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia a 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe

Zarządzenie nr 71/2022

Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024”, oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 70/2022

Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 69/2022

Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 56/2021

Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów dnia 16 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2024” w 2022 roku

Zarządzenie nr 55/2022

Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 51/2022

Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2022

Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 46/2022

Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie 45/2022

Zarządzenie 45/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy

Zarządzenie 44/2022

Zarządzenie 44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczycach

Zarządzenie Nr 43/2022

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie

Zarządzenie nr 41/2022

Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 98/4, położonej w miejscowości Wierzbno oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie nr 40/2022

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 100/1, położonej w miejscowości Wierzbno oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Zarządenie nr 39/2022

Zarządenie nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie : bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 38/2022

Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 37/2022

Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 35/2022

Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 34/2022

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy, Szkoły Podstawowej w Raczycach, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 33/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok

Zarządzenie nr 32/2022

Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie do postępowań w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi,
w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 31/2022

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 30/2022

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie

Zarządzenie nr 29/2022

Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie do prowadzenia spraw jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie nr 27/2022

Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 22/2022

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2022 r w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 21/2022

Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 69/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzorów umów najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo - odbiorczych oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekunów sal

Zarządzenie nr 20/2022

Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lutego 2022 r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2022 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2022

Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie: działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Zarządzenie nr 18/2022

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku

Zarządzenie nr 17/2022

Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 7 lutego 2022 roku

Zarządzenie nr 16/2022

Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 15/2022

Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 14/2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Zarządzenie nr 13/22

Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2022

Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 11/2022

Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne i będących własnością Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 10/2022

Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 9/2022

Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 stycznia 2022r w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Nabyszyce 12, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 8/2022

Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów na rok 2022

Zarządzenie nr 6/2022

Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2022 Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2022

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24714
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 10:32:02