Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), art.168-170 i 306a-306n 1 do wydawania zaświadczeń na żądanie ubiegającej się o nie osoby.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 • urzędowego poświadczenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego.

Termin wydania zaświadczenia:

 • nie później niż w terminie 7 dni

Opłata skarbowa:

 • opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł

 

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
 • zatrudnienia, świadczeń socjalnych,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gmin i Miasta Odolanów, 
 • w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów – Bank Spółdzielczy Dobrzyca Oddział Odolanów nr 33 8409 0001 0100 0228 2000 0005.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
ul. Rynek 11
63-430 Odolanów
biuro podawcze pokój nr 2 lub podatki pokój nr 1.1

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje.

Odbiór zaświadczenia:
zaświadczenie może być odebrane zgodnie z wnioskiem:

 • osobiście,
 • przez pełnomocnika wraz z pisemnym upoważnieniem,
 • za pośrednictwem poczty przesłane na adres domowy.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4743
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-02 14:13