Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 128/2019

Zarządzenie nr 128/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 125/2019

Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 124/2019

Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 123/2019

Zarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 122/2019

Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 121/2019

Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/10, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 120/2019

Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 119/2019

Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/7, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 118/2019

Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 117/2019

Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 października 2019 r w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 1164, położonej w miejscowości Raczyce oraz ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 116/2019

Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 października 2019 r. zmieniające uchwałę Rady gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchawły budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 115/2019

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 114/2019

Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Gminy i miasta Odolanów z dnia 30 wrzesnia 2019r. w wprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Gminy i Miasta Odolanów w związku z wyborami do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i Do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie nr 113/2019

Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 112/2019

Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

Zarządzenie nr 110/2019

Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 września 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z orgaznzacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawu z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie nr 109/2019

Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 września 2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 108/2019

Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia Karty Audytu wewnętrznego oraz Procedur Audytu Wewnętrznego

Zarządzenie nr 107/2019

Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 02 września 2019 w sprawie najmu z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Odolanowie przy ul. Rynek 11

Zarządzenie nr 106/2019

Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 września 2019r. w sprawie dzierżawy z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Odolanowie przy ul. Rynek

Zarządzenie nr 105/2019

Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 września 2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referenta ds. obsługo kasy i księgowości budżetowej

Zarządzenie nr 104/2019

Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 103/2019

Zarządzenie nr 103/2019 Burmkistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 102/2019

Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22.08.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 101/2019

Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie.

Zarządzenie nr 100/2019

Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach

Zarządzenie nr 99/2019

Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020", oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 98/2019

Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiego wykonania nudżetu GiM Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiego realizacji przedsięwzięć, o których moowa w art. 226 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zarządzenie nr 97/2019

Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie nr 96/2019

Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 sieepnia 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników UGiM Odolanów do sporządzania aktów pełnomocnictwdo głosowania oraz wykonywania innych czynnościzwiązanych z aktami pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie nr 95/2019

Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. :Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020 w 2019 roku.

Zarządzenie nr 94/2019

Zarządzenie n4 94/2019 Burmistrza Gminy i Miastab Odolanów z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Raczycach

Zarzdzenie nr 93/2019

Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 02.08.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 92/2019

Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniej udekorowaną posesję z okazji dożynek gminno-parafialnych w Uciechowie.

Zarządzenie nr 91/2019

Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy z okazji dożynek gminno-parafialnych w Uciechowie.

Zarządzenie nr 90/2019

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych.

Zarządzenie nr 89/2019

Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Joanna Robakowskiej, ubiegajacego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 88/2019

Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Zarządzenie nr 87/2019

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolaów z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 86/2019

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie : zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 85/2019

Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.06.2019r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznrgo z pominięciem otwartego konkursy ofert w zakresie Turystyka i krajoznawstwo

Zarządzenie nr 84/2019

Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.06.2019r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznrgo z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 83/2019

Zarządzenie nr 83/2019Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie

Zarządzenie nr 82/2019

Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

Zarządzenie nr 81/2019

Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie przyjmowania wniosków o stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 80/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 79/2019

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówm z dnia 3 czerwca 2019r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 78/2019

Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu nauczyciela Joanna Kupczyk, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nayczyciela mianowanego

Zarządzenien nr 77/2019

Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie.

Zarządzenie nr 76/2019

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 72/2019 Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

Zarządzenie nr 75/2019

Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 74/2019

Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 73/2019

Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzeniakonkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie

Zarządzenie nr 72/2019

Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

Zarządzenie nr 71/2019

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 maja 2019r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 70/2019

Zarządzenie nr 70/2019, Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/11, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 69/2019

Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów, nieruchoomośi gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym, jako działka 88/10, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 68/2019

Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/8, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 67/2019

Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym, jako działka 88/7, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszeo przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 66/2019

Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycian z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/5, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 65/2019

Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej nezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 88/4, położonej w miejscowości Odolanów, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie 64/2019

Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 1164, położonej w miejscowości Raczyce, oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 63/2019

Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 maja 2019r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019r.

Zarządzenie nr 62/2019

Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy i Miasta Odolanów w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zarządzenie 61/2019

Zarządzenie 61/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Odolanowskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 60/2019

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 59/2019

Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 58/2019

Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.04.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznrgo z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zarządzenie nr 57/2019

Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie najmu nieruchomości gminnej pod lokalizację dystrybutora typu "snack" oraz ustalenia wysokości stawki czynszu najmu.

Zarządzenie nr 56/2019

Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania oraz wykonywania innych czynności związanych z aktami pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r.

Zarządzenie nr 55/2019

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zarządzenie nr 54/2019

Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie istalenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie GiM Odolanów.

Zarządzenie nr 53/2019

Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie nr 52/2019

Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 marca 2019 zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 51/2019

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 28 marca 2019 w stawie ustalenia wysokości czynszu najmu za nieruchomości położone w Bonikowie, Gorzycach Małych, Hucie, Uciechowie.

Zarządzenie nr 50/2019

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Zarządzenie nr 49/2019

Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2019 r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i miasta Odolanów do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania oraz wykonywania innych czynności związanych z aktami pełnomocnictw do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów zarządzonych na 14 kwiecień 2019 r.

Zarządzenie nr 48/2019

Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Gminy i miasta Odolanów w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 47/2019

Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie upoważnienie pracownika MGOPS do przeprowadzenia wywiadów środowiskiwych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 46/2019

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnian 25.03.2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 45/2019

Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym.

Zarządzenie nr 44/2019

Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Odolanowie

Zarządzenie 43/2019

Zarządzenie 43/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 marcA 2019 r.w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 42/2019

Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowiski Dyrektora Odolanowskiego Domu Kultury.

Zarządzenie nr 41/2019

Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 391/13, położonej w miejscowości Odolanów.

Zarządzenie nr 40/2019

Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18.03.2020 w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 39/2019

Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Odolanowie w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 38/2019

Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Tarchałach Wielkich

Zarządzenie nr 37/2019

Zarzadzenie nr 37/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej położonej w Tarchałach Wielkich

Zarządzenie nr 36/2019

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanó z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie najmu z zasobów mienie komunalnego Gminy i Miastab Odolanów, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Odolanowie, przy ul. Rynek.

Zarządzenie nr 35/2019

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie najmu z zasobów mienie komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w odolanowie przy ul Pl. Kościuszki

Zarządzenie nr 34/2019

Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny do zasobów mienie komunalnego Gminy i Miasta Odolanów lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem do nieruchomości gruntowej położonej w Odolanowie.

Zarządzenie nr 33/2019

Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zbycia z zasobu komunalnego Gminy i miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna 181/1, położonej w miejscowości Odolanów oraz ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 32/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 lutego 2019r.

Zarządzenie nr 31/2019

Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.02.2019 r w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 30/2019

Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.02.2019 w sprawie powołania gminnej komisji do spraw stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Zarządzenie nr 29/2019

Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenie wyborów zarządów osiedli na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 28/2019

Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 27/2019

Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Misjeko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie do podpisywania sprawozdań za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Zarządzenie nr 26/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie orzyznania dotacji z budżetu Gminy i miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie nr 25/2019

Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020", oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 24/2019

Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 lutego 2019 r w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 23/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Zarządzenie nr 22/2019

Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 20/2019

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 19/2019

Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania stałej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 18/2019

Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15.01.2019 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Zarządzenie nr 17/2019

Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 styczeń 2019 r. w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy Odolanów w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliśnica.

Zarządzenie nr 16/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursy ofert na realizację zadań w roku 2019 z zakresu działalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 15/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020" w 2019 roku.

Zarządzenie nr 14/2019

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa wobec Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 13/2019

Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 83/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania komisji mającej na celu ocene wniosków o udzielenie dotacji celowych na dogfinansowanie zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 12/2019

Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Zarządzenie nr 11/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadańn publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Zarządzenie nr 10/2019

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytubudżetu Gminy i Miasta Odolanów w roku 2019

Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasu Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie na rok 2019

Zarządzenie nr 8/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Jana Prokopa - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do podpisywania decyzji administracyjnych i zaświadczeń

Zarządzenie nr 7/2019

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy i Miasta Odolanów prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyna Wiertelak - Sekretarza Gminy i Miasta Odolanów do podpisywania decyzji administracyjnych i zaświadcze

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Wiertelak - Sekretarza Gminy i Miasta Odolanów do dokonywania poświadczeń zgodności z oryginałem

Zarządzenie nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Wiertelak - Sekretarza Gminy i Miasta Odolanów do wykonywania wszelkich czynności w postępowaniach z zakresu finansów publicznych oraz podatku od towarów i usług.

Zarządzenie nr 3/2019

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów prowadzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Jana Prokopa - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do wykonywania wszelkich czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Zarządzenie nr 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2019r. W sprawie upoważnienia Pana Jana Prokopa - Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 104037
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-20 11:15:44