Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 102/2020

Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24.09.2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: mauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty  na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.08.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zarządzenie nr 68/2020

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego "Jagiellończyk", ma realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą Kobieta na korcie.

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy o działalności pozutku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego w Odolanowie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą Odolanowski Turniej Strzelecki.

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkurske ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2020 z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, żen w dniu 29.01.2020r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym "Razem Raźniej" w Odolanowie, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Zajęcia dodatkowe w świetlicy GOOD START.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28.01.2020 na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trubu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, podaje się zestawienie podmiotów, które w 2019 uzyskały dotację na podstawie niniejszej uchwały.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2020

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22835
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-05 10:47:45