Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.odolanow.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 105/2022

Zarządzenie nr 105/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, Wierzbno, ul. Szkolna 4, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 104/2022

Zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie, Odolanów, Al. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów

Zarządzenie 103/2022

Zarządzenie 103/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy, Świeca, ul. Szkolna 5, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 102/2022

Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczycach, Raczyce, ul. Odolanowska 80, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 101/2022

Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie, Odolanów, ul. Krotoszyńska 121, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 100/2022

Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 99/2022

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 97/2022

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie Nr 96/2022

Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 95/2022

Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Magdaleny Krzywdy-Patryas, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 94/2022

Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Sylwii Krawczyk, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 93/2022

Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Iwony Niepewny, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 92/2022

Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Anety Wewiór, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 91/2022

Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Wojciecha Michno, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 90/2022

Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Wiktorii Kliber, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 89/2022

Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 88/2022

Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie Nr 87/2022

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie Nr 86/2022

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 85/2022

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku za zmianą osoby odpowiedzialnej

Zarządzenie nr 84/2022

Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 80/2022

Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok.

Zarządzenie nr 79/2022

Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 77/2022

Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie, prowadzonego przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 74/2022

Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie: odwołania z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie

Zarządzenie nr 71/2022

Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024”, oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 70/2022

Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 69/2022

Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 56/2021

Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów dnia 16 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2024” w 2022 roku

Zarządzenie nr 55/2022

Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 47/2022

Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 46/2022

Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie 45/2022

Zarządzenie 45/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy

Zarządzenie 44/2022

Zarządzenie 44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczycach

Zarządzenie Nr 43/2022

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie

Zarządzenie nr 41/2022

Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 98/4, położonej w miejscowości Wierzbno oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie nr 40/2022

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy i Miasta Odolanów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka ewidencyjna nr 100/1, położonej w miejscowości Wierzbno oraz ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

Zarządenie nr 39/2022

Zarządenie nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie : bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Wierzbnie

Zarządzenie nr 38/2022

Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 37/2022

Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 35/2022

Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza GiM Odolanów z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 34/2022

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świecy, Szkoły Podstawowej w Raczycach, prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 33/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów na 2022 rok

Zarządzenie nr 32/2022

Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie do postępowań w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi,
w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 31/2022

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  w zakresie: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zarządzenie nr 30/2022

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie

Zarządzenie nr 29/2022

Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza gminy i Miasta Odolanów w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie do prowadzenia spraw jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie nr 27/2022

Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 22/2022

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2022 r w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 21/2022

Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów nr 69/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej, stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów, określenia wzorów umów najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo - odbiorczych oraz wyznaczenia obowiązków dla opiekunów sal

Zarządzenie nr 20/2022

Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lutego 2022 r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania publicznego w roku 2022 z zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 19/2022

Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie: działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzaj zadania: działalność na rzecz seniorów

Zarządzenie nr 18/2022

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku

Zarządzenie nr 17/2022

Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanówz dnia 7 lutego 2022 roku

Zarządzenie nr 16/2022

Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie nr 15/2022

Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

Zarządzenie nr 14/2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Zarządzenie nr 13/22

Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21.01.2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 12/2022

Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 11/2022

Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne i będących własnością Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 10/2022

Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zarządzenie nr 9/2022

Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 stycznia 2022r w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Nabyszyce 12, 63-430 Odolanów

Zarządzenie nr 8/2022

Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów na rok 2022

Zarządzenie nr 6/2022

Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2022 Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 stycznia 2022

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nabyszycach

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) dla kasy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3531
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-10 12:49